Vítonice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady - informace, odvoz

Odvoz popelnic v roce 2024 každý LICHÝ TÝDEN VE STŘEDU:

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

VZHLEDEM KE STÁTNÍMU SVÁTKU VE STŘEDU DNE 8.5. 2024 

BUDE ODVOZ ODPADU PROVEDEN V ÚTERÝ 7.5.2024.


PAPÍR BUDE ODVEZEN VE ČTVRTEK 9.5.2024

UPOZORŇUJEME:

ODEVZDÁNÍM  SBĚRU PAPÍRU 15.-16.5.2024 ZAJISTÍTE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU A PODPOŘÍTE DĚTI V ZÁKLADNÍ A MATEŘŠKÉ ŠKOLE.


 Změny svozu lze najít i na našich webových stránkách https://www.skladkabystrice.cz/kalendar-svozu-odpadu   nebo https://www.skladkabystrice.cz/mapa-svozu
V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o množství a nákladech za odpadové hospodářství: 

ODPADY v roce 2021

ODPADY v roce 2022 

Vážení spoluobčané,

všichni se snažíme minimalizovat celkový objem a množství odpadů.

ODEVZDÁNÍM SBĚRU PAPÍRU ZAJISTÍTE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
A PODPOŘÍTE DĚTI V ZÁKLADNÍ A MATEŘŠKÉ ŠKOLE. Pokud máte sběr i mimo vyhlášené termíny, kontaktujte Obecní úřad a rádi vám pomůžeme.

Chováme se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně a třídíte jednotlivé komodity 

a žádné odpady NEODKLÁDÁTE mimo kontejnery a popelnice.


Stručný přehled svozu odpadů:

Stručný přehled

KOMODITA

ČETNOST

TÝDEN

DEN

Komunální odpad - popelnice

1x za 14 dní

sudý

Středa

Plast kontejner

1x za 14 dní

lichý

pondělí

Sklo kontejner

Dle potřeby

dle potřeby

 

Papír kontejner

Dle potřeby

lichý

středa

Bioodpad

1x týdně

každý

pátek

Kovy

Dle potřeby

-

-

Jedlé OLEJE a tuky

DLE POTŘEBY

-

-

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

2x ročně

-

-

Textil kontejner

1x měsíčně

-

-

elektroodpad

min. 2x ročně

-

-

Kontejnery na tříděný odpad:

 • BIO,sklo, papír, plasty, kovy - jsou umístěny na okraji lesíka „Větřák“ u vjezdu do bývalého areálu ZD
 • BIO, sklo, papír, plasty -  u Obecního úřadu
 • plasty - u Kulturního domu.
 • textil - u ZŠ a MŠ Vítonice
 • jedlé oleje a tuky - u hasičské zbrojnice
 • plasty - horní konec směr na Libosváry

Hnědé kontejnery na bioodpad umisťuje svozová společnost v období od března do listopadu.

 • Elektroodpad mohou občané uložit ve dvoře hasičské zbrojnice.
 • Pozor! Halogenové žárovky do elektroodpadu nepatří - odkládat do směsného odpadu

Na Obecním úřadě:

 • použitý fritovací olej aj. JEDLÉ tuky PROSÍME ODEVZDÁVAT V PET LAHVÍCH - NE VE SKLE!!!
 • vybité baterie, prázdné obaly od náplní do tiskáren
 • sběr starého papíru

Kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad bývají umístěny v obci od pátku do neděle na jaře a na podzim v konkrétních termínech.

Co je nezebpečný odpad? - naleznete ZDE: SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (eAGRI)


CO S ODPADEM V DOBĚ COVID-19:

Vážení spoluobčané,

všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie - MŽP

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Informace - COVID-19 - ODPADY  - EKO - KOM


Do kontejneru u ZŠ a MŠ můžete odkládat:

texti


 Do kontejneru na PLASTY patří:

 

 Do kontejneru na PAPÍR patří:

+ nápojové kartony*

+ plastové sáčky, tašky a fólie

+ kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin

+ PET lahve od nápojů

+ plastové obaly od drogistického aj. zboží

+ polystyren

+ plastové výrobky (přepravky, hračky, kartáčky atd.)

 

+ noviny a časopisy

+ reklamní letáky

+ krabice a jiné obaly

+ lepenka, karton

+ kancelářský papír

+ sešity, knihy

+ jiný neznečištěný papír

  (sáčky, ubrousky, obálky atd.)

+ nápojové kartony*

 Do kontejneru na PLASTY nepatří:

 

 Do kontejneru na PAPÍR nepatří:

- textilie z umělých vláken

- linolea a výrobky z PVC

- plasty s příměsí jiných materiálů(kabely, videokazety)

- guma, molitan

- plasty znečištěné chemickými látkami, oleji atd.

 

- uhlový papír (kopírák)

- voskovaný papír

- znečištěný papír

  (mastný, mokrý, od potravin apod.)

- pleny a hygienické potřeby

- dehtový papír

- papírové obaly kombinované

  s plasty a kovovými fóliemi

 

 

 

 Do zelených kontejnerů na  SKLO patří:

 

Do bílých kontejnerů na BÍLÉ SKLO patří:

+ sklo barevné i čiré

+ lahve od nápojů (bez uzávěrů), pokud není

   v místě kontejner na bílé sklo

+ nevratné skleněné lahve od nápojů

+ velké skleněné střepy

+ tabulové sklo (bez drátěné vložky)

+ skleněné vázy, sklenice, dózy

 

+ pouze čiré sklo

   (barevné sklo patří výhradně do zelených

   kontejnerů)

+ nevratné skleněné lahve od nápojů

+ velké skleněné střepy

+ skleněné vázy, sklenice, dózy

Víte, že:

OBALY MAJÍ ZNAČKY????

V obchodech nás obklopují tisíce různých výrobků. U těch sledujeme hlavně ceny. Málokdo si na obalech vedle nadpisů, obrázků a barev všimne nenápadných symbolů. Ať je to kelímek od jogurtu,sáček od arašídů nebo krabička od sýra, na všech najdeme symboly, písmena a čísla. Ty napovídají, do kterého kontejneru můžeme obal vytřídit.

Nejčastěji na obalech výrobci uvádějí jednoduché zkratky jako PAP nebo GL. Takže je na první pohled jasné, že se jedná o papírový nebo skleněný obal (sklo = GLASS). Složitěji jsou označené plasty. Zkratky jako PET, PP nebo PS přímo označují druh plastu, ze kterého je obal vyroben. Často se taky setkáme s označením ALU (hliník) nebo C/PAP 81. Ty najdeme na hliníkových obalech od sýrů a na nápojových kartonech od džusu nebo mléka.

Co znamenají symboly na obalech?

Do modrého kontejneru na papír patří všechny obaly se zkratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká lepenka a 22 běžný papír.

modrý kontejner

Sklo (GL) můžeme v řadě měst a obcí třídit zvlášť do zelených kontejnerů na barevné sklo) a bílých kontejnerů na bílé sklo. Číslovka 70 za značkou GL označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.

POZOR! DO SKLA NEPATŘÍ: PORCELÁN, KERAMIKA, ZRCADLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLA - patří do směsného odpadu

bílý a zelený zvon na sklo

Kovy mají dvojí označení: železo je popsáno FE s dodatkovou číslovkou 40, hliník ALU s číslovkou 41. Se značkou hliníku se setkáme například u obalů jogurtů. Ty mají hliníková víčka. Ve většině českých měst a obcí jsou kontejnery na kovy červené. V obci Vítonice je kontejner umístěn v lokalitě "u Větřáku"

kovy - nový kontejner

Obaly označených následujícími značkami jsou plasty a patří do žlutých kontejnerů. Zkratku PET najdeme nejvíce na klasické petce. Láhvi od nápojů. Málo obvyklý lineární polyetylén má označení HDPE 2, rozvětvený polyetylén má zkratku LDPE 4. Obal z polypropylénu (například potravinové kelímky) je označený PP 4 a polystyrén PS 6.

POZOR! DO PLASTU NEPATŘÍ LINOLEUM - to odkládat na sběrný dvůr.

platy do žlutého kontejneru

Poslední časté označení je C – kombinovaný obal z více druhů materiálu.

Například C/PAP 81 je značka nápojového kartonu. Nápojový karton patří do oranžových kontejnerů - zejména ve městech.

Nejčastěji se setkáme s označením C/PAP. To je kombinovaný obal s většinou papíru - ODKLÁDÁME V OBCI VÍTONICE DO MODRÝCH KONTEJNERŮ.

kombi


UPOZORNĚNÍ:

Jiné označení kombinovaných obalů z více druhů materiálu SE NERECYKLUJÍ!!!