Menu
Obec Vítonice
Vítonice

Kácení stromů

Pravomoci obecních úřadů v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny - kácení dřevin rostoucích mimo les

Podle předchozí právní úpravy (§ 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) platné do 30. 11. 2009 byly fyzické osoby povinny před plánovaným kácením dřevin na svých pozemcích podat žádost o povolení kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a více měřených ve výšce 130 cm nad zemí a  keřových ploch nad 40 m2 plochy. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající musely mít povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vždy, bez ohledu na velikost stromu či velikost keřové plochy. Výjimky z této povinnosti platily u kácení prováděného z důvodů pěstebních a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvl. právních předpisů. Kácení prováděné z těchto důvodů ale muselo být nejméně 15 dnů předem oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody (obecnímu úřadu), který byl oprávněn jej pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporovalo požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvl. oprávnění (např. podle zákona o vodách, energetického zákona, zákona o telekomunikacích). V případech, kdy byl stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozila-li škoda značného rozsahu, povolení nebylo třeba a ten, kdo kácení z těchto důvodů provedl, měl následně ve lhůtě do 15 dnů povinnost to oznámit orgánu ochrany přírody.

Na základě novely zákona o ochraně přírody a krajiny (zák. č. 349/2009 Sb.) platí od 1. 12. 2009 pro povolování kácení dřevin stejné podmínky jak pro fyzické osoby (občany), tak pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající.

O povolení kácení dřevin není vlastník pozemku, na němž se dřeviny nachází, povinen žádat orgán ochrany přírody (obec) v případě, že se jedná o dřeviny se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou uvedenou v § 8 odst. 2 vyhl. č. 395/1992 Sb.   Povolení orgánu ochrany přírody (obce) tedy není třeba pro kácení stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a souvislých keřových porostů do plochy 40 m2.

Předchozí zákonem stanovené výjimky pro pěstební zásahy za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvl. právních předpisů zůstávají v platnosti beze změn s výjimkou dřevin rostoucích na silničních pozemcích a u železničních drah.

Pokud obecní úřad obdrží žádost některého z občanských sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, je obecní úřad povinen po obdržení žádosti o povolení kácení dřevin zaslat občanským sdružením a žadateli o kácení oznámení o zahájení řízení. Pokud se na základě obdrženého oznámení o zahájení řízení občanské sdružení do řízení přihlásí, má právo být přizváno k ústnímu projednání žádosti (pokud bude ústní jednání na místě samém nezbytně nutné nařídit) a jako účastníkovi řízení mu bude rovněž doručeno rozhodnutí o (ne)povolení.

Případné nejasnosti s Vámi budou ochotně konzultovat či pomoc při vyplňování žádosti o povolení kácení stromů a křovin poskytnou pracovníci Obecního úřadu Vítonice.

Citace příslušného zákona:  § 8 Ochrana dřevin a povolování jejich kácení

(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

(2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy,5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

 (3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat
a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost    plochy keřů včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e) zdůvodnění žádosti.

(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.

(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).
------------------------------------------------------------------
5) Např. § 10 a § 36 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

Aktuálně

Rychlý kontakt

Obecní úřad Vítonice
Vítonice 82 
768 61 Bystřice pod Hostýnem

okres Kroměříž
kraj ZLÍNSKÝ

starostka obce
Bc. Ladislava Hradilíková, DiS.
telefon: 725 121 270 
e-mail: starostka@vitonice.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:48

Slunce zapadá:20:44

Aktuální stavy toků

28.5.2024 12:00

Aktuální výška:

13 cm

28.5.2024 12:20

Aktuální výška:

69 cm

28.5.2024 12:20

Aktuální výška:

42 cm

28.5.2024 11:00

Aktuální výška:

146 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Rajnochovice sucho
LG Teplice nad Bečvou normální
LG Hranice normální
LG Kroměříž normální

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Pranostika na akt. den

Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7
1
8 9 10 11 12
13 14 15
1
16
1
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Předpověď počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 21 °C 12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 21/11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 20/11 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 20/12 °C